Eurowybory2024

Działamy na rzecz klimatu i dążymy do 100% udziału OZE w miksie energetycznym w 2040 r. Przywracamy naturalny stan środowiska i chronimy bioróżnorodność. Chcemy zapewnić Wspólnocie Europejskiej zdrową i wolną od pestycydów żywność w uczciwych cenach, przystępne cenowo mieszkania oraz dobre miejsca pracy i sprawiedliwe wynagrodzenia. Ważna jest dla nas silna i zjednoczona Europa, która chroni demokrację i fundamentalne prawa człowieka oraz zapewnia pokój i bezpieczeństwo.
Konferencja prasowa otwierająca oficjalną kampanię wyborczą Zielonych

Konferencja prasowa otwierająca oficjalną kampanię wyborczą Zielonych

Dzisiaj rozpoczęliśmy oficjalna część kampanii. Piotr to z zawodu fizyk atmosfery. Jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz obecnie pracuje w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym, w Zakładzie Modelowania Atmosfery i Klimatu. Współtworzył najważniejsze serwisy internetowe poświęcone atmosferze w Polsce. Więcej o konferencji: Wideo z konferencji Artykuł w